En brun skinnsoffa, sliten likt Max Payne själv. Övergiven, ensam och helt utan kärlek. Ändå finns hopp om restaurering, uppståndelse till forna dagars glans.